English ภาษาไทย

[Collapse/Expand]
สารสนเทศ
ทำเนียบผู้เชี่วยชาญ-วิทยากร รายงานเชิงแผนที่ผู้ป่วย SMI เครือข่ายสุขภาพจิต

   การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในการรับประทานยาต่อเนื่องสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ปรับปรุงเมื่อ 10 กรกฏาคม 2561
ทำเนียบผู้เชี่วยชาญ-วิทยากร ปรับปรุงเมื่อ 1 กรกฏาคม 2561
 ประชุมเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ระบบยา  
  ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2561
 ผังไหลระบบบริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป  
ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560
  ระบบบริการสุขภาพจิตชุมชน  
ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560
รูปแบบบริการฟื้นคืนสภาพ กลับสู่สุขภาวะ  
ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560
พัฒนาระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินเคลื่อนที่  
ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560
การพัฒนาดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ  
ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560
  เอกสารนำเสนอ องค์ความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ปรับปรุงเมื่อ 9 มกราคม 2560
รายงานเชิงแผนที่ ผู้ป่วย SMI จำแนกจังหวัด และประเภท (2558 - 2559)
ปรับปรุงเมื่อ 1 ธันวาคม 2559
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ปรับปรุงเมื่อ 6 กันยายน 2559
รายงานเชิงแผนที่ผู้ป่วย SMI คดี ปีงบประมาณ 2558
ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ทำเนียบเครือข่ายสุขภาพจิต
ปรับปรุงเมื่อ 13 มีนาคม 2559
แบบฟอร์มเสนอขอทุนวิจัย วช.61 ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2559
แบบฟอร์มขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ รพ.จิตเวชนครราชสีมา ปรับปรุงเมื่อ 6 กันยายน 2559
ฐานข้อมูล KM - CQI - เรื่องเล่า ปรับปรุงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559
องค์ความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ของโรงพยาลจิตเวชนครราชสีมาฯ   ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2560
องค์ความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ของกรมสุขภาพจิต   ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2560
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของบฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา   ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2559
รวมภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสุขภาพจิตชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558  ปรับปรุงเมื่อ 31 มีนาคม 2559  
การระบุปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (Identify of Mental Health Risk in Community)  ปรับปรุงเมื่อ 20 มีนาคม 2559  
ผู้ป่วยนอกอำเภอครบุรี เสิงสาง โชคชัย หนองบุญมาก เดือน ต.ค 58 -ก.พ 59 ปีงบประมาณ 2559  ปรับปรุงเมื่อ 21 มีนาคม 2559  
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ปรับปรุงเมื่อ 18 กันยายน 2559  

[Collapse/Expand]
วิดิโอเด่น

[Collapse/Expand]
เข้าสู่ระบบ
ขื่อเข้าใช้:
รหัสผ่าน:
 

[Collapse/Expand]
กิจกรรม/ผลงานวิชาการ

[Collapse/Expand]
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

[Collapse/Expand]
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 2
เดือนนี้ 34
ทั้งหมด 6,384

 
 © 2019 - ศูนย์วิชาการ และศูนย์ความเชียวชาญสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทน์ | 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 |
โทรศัพท์ 044-233999 |  แฟกซ์ 044-233977 |  E-mail jvkorat@jvkorat.go.th